افت فاحش فروش سینماها در شروع مدارس/ جدول فروش

جدول فروش سینمای ایران با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی کلوپ همسران به کارگردانی مهدی صباغ زاده در نخستین هفته از اکران این فیلم سینمایی منتشر شد. – جدول فروش سینمای ایران با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی کلوپ همسران به کارگردانی مهدی صباغ زاده در نخستین هفته از اکران این فیلم سینمایی منتشر شد. جدول فروش سینمای ایران با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی کلوپ همسران به کارگردانی مهدی صباغ زاده در نخستین هفته …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی