افتخاری: دشمن برای پرده دری، بی عفتی و هنجارشکنی در عرصه تولید محصولات فرهنگی و هنری در کشورمان برنامه ریزی کرده است

سینماپرس: دکتر لاله افتخاری عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همزمان با هفته عفاف و حجاب در رابطه با نقش رسانه ها به ویژه سینما در ترویج حجاب در جامعه گفت: دشمن برای پرده دری، بی عفتی و هنجارشکنی در عرصه تولید محصولات فرهنگی و هنری در کشورمان برنامه ریزی کرده است؛ دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی تنها به فکر منافع خودشان هستند و متأسفانه ما شاهد آسیب هایی هستیم که اهداف شوم آن ها به پیکره فرهنگی کشور وارد کرده است.