افتتاح یک مجتمع فرهنگی ـ سینمایی دیگر در تهران

مجتمع فرهنگی، سینمایی و تجاری هروی سنتر با 3 سالن مدرن، 27 اردیبهشت افتتاح می شود. -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی