افتتاح اولین سینمای اختصاصی کودکان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گسترش سالن های سینمای مخصوص کودکان در کشور را یک ضرورت دانست. - از بخشش اندک شرمنده مباش، زیرا نومید ساختن، اندک تر از آ ن است. (حضرت علی علیه السلام) برای انسان های بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد زیرا بر این باورند که یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت. (دکتر علی شریعتی) اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است. (اپیگتت) عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزراییلی) ...
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: فرهنگی