افتتاح اولین سینمای اختصاصی کودکان با حضور وزیر ارشاد

نخستین سینمای اختصاصی کودکان در ایران توسط سید عباس صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و دکتر جعفر مروارید؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پردیس سینمایی اطلس افتتاح شد -
منبع خبر: گسترش نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی