اغاز فروش اینترنتی بلیت فیلم فجردرمازندران

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از آغاز فروش اینترنتی بلیت سی و ششمین جشنواره فیلم فجر درمازندران خبر داد.