اعمال شرط سنی برای همه فیلم های سینمایی امری ضروری است

عماد افروغ درباره ضرورت نظام درجه بندی فیلم های سینمایی در جهت پیشگیری از آسیب های روحی و ذهنی در گروه های سنی پایین صحبت می کند. - - استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس اجرای نظام درجه بندی سنی فیلم های سینمایی را به جهت پیشگیری از آسیب های روحی و ذهنی در گروه های سنی پایین لازم و ضروری دانست. در پی ابلاغ آیین نامه درجه بندی سنی فیلم های سینمایی عماد افروغ در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر ضرورت اجرای ...
منبع خبر: دیدار نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی