اعمال تغییرات تا دقیقه ٩٠

بانو نیوز –

کمتر از سه روز به برپایی «سی وششمین جشنواره فیلم فجر» باقی مانده که دبیر جشنواره همچنان درباره نحوه تغییرات در برگزاری جشنواره در دومین نشست خبری خود توضیحات مبسوطی ارائه کرد. روز گذشته ابراهیم داروغه زاده عنوان کرد: «جشنواره فیلم فجر دو بخش محوری دارد؛ بخش مسابقه اصلی و بخش جشن سینمای ایران. سعی شده هر دو بخش به خوبی برگزار شوند. امسال در بخش رقابتی سعی کردیم تغییراتمان حداقلی باشد و ساختار اصلی مقررات سال گذشته را حفظ کنیم و تنها تغییر کوچکی ایجاد کردیم و یکی از آنها کم کردن تعداد آثار بود».
داروغه زاده اضافه کرد: «یک تغییر دیگر امسال در بخش فیلم کوتاه داستانی بود که با مشورت متولیان، فیلم کوتاه سیمرغ به جشنواره اضافه شد و هیئت داوران یک فیلم کوتاه را به عنوان بهترین فیلم کوتاه انتخاب می کنند. در بخش مستند سینمایی هم باید یک تفاوتی با جشنواره سینما- حقیقت قائل می شدیم. ازهمین رو با مشورت دوستان به این جمع بندی رسیدیم که دو فیلم سینمایی مستند در بخش مسابقه باشد و مورد داوری قرار بگیرد».
این مدیر سینمایی نیز افزود: «امسال برای اولین بار یک انیمیشن در …