اعلام پشتیبانی آکادمیکِ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا-فرزنو از جشنواره‌ جهانی فیلم های انسان دوستانه (آسا)

سینماپرس: در آستانه برگزاری جشنواره آسا اعلام شد آکادمیکِ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا-فرزنو از این جشنواره پشتیبانی خواهد کرد.