اعلام نتایج بازبینی نهایی دو بخش از جشنواره تئاتر دانشگاهی

سینماپرس: دبیرخانه بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران اسامی آثار راه یافته به بازبینی در «بخش تئاتر صحنه مناطق» و آثار راه یافته به جلسه دفاع از طرح و ایده «بخش تجربه‌های اجرا» را منتشر کرد.