اعلام نتایج آخرین نظرسنجی از مردم تهران درباره فیلم های سینمایی

بر اساس آخرین نظرسنجی که در آبان 1397 با نمونه آماری 414 نفر از افراد 15 سال و بالاتر ساکن تهران اجرا شده است، 31/2 درصد پاسخگویان بیشتر فیلم های سینمایی ایرانی و 11/8 درصد بیشتر فیلم های سینمایی خارجی را تماشا می کنند. - 0 روابط عمومی رسانه ملی منبع: ، 18/4 درصد گفته اند ایرانی یا خارجی بودن فیلم برایشان فرقی نمی کند و 38/6 درصد نیز علاقه چندانی به تماشای فیلم های سینمایی نداشته اند. 70 درصد کسانی که گفته اند بیننده فیلم ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی