اعلام نامزدهای جشن خانه سینما و ر ‬کوردداری 2 فیلم

فهرست نامزدهای جشن خانه سینما در حالی اعلام شد که 2 فیلم شبی که ماه کامل شد و مغزهای کوچک زنگ زده با نامزدی در 14 بخش، رکورددار این دوره شدند. – فهرست نامزدهای جشن خانه سینما در حالی اعلام شد که 2 فیلم شبی که ماه کامل شد و مغزهای کوچک زنگ زده با نامزدی در 14 بخش، رکورددار این دوره شدند. به گزارش که توسط کمیته صیانت از آرای انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی متشکل از عبداله اسکندری، حسن حسندوست، سعید رشتیان، رضا …
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی