اعلام نامزدهای بیستمین جشن سینمای ایران

سینماپرس: علی نصیریان، نامزدهای بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران را به ترتیب حروف الفبا (نام فیلم) اعلام کرد.