اعلام نامزدهای «انجمن منتقدان فیلم آنلاین» برای سال ۲۰۱۸ / «سوگلی» پیشتاز

سینماپرس: با معرفی نامزدهای دوره بیست و دوم «انجمن منتقدان فیلم آنلاین»، فیلم «سوگلی» ساخته یورگوس لانتیموس توانست در ۸ رشته نامزد شود.