اعلام مصوبات کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما

مصوبات دومین جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، – مصوبات دومین جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا که روز گذشته 28 اسفند به ریاست حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی برگزار شد، موارد ذیل به تصویب رسید: الف) جزییات اعطای تسهیلات بانکی به سینماها که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود شامل: 1- صرفا سینماهای فعال با مالکیت و یا بهره بردار بخش خصوصی مشمول دریافت این تسهیلات هستند. فهرست 126 سینما (314 سالن) مشمول این طرح به پیوست است. 2- به ازا هر سالن سینما مبلغ 100 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه اعطا می شود. 3- نحوه بازپرداخت مبالغ دریافتی به صورت یکباره (پایان شهریور 1399) برای سینماهایی که معدل فروش ماهانه آنها در سال 1398کمتر از 50 میلیون تومان بوده، تا پایان اسفندماه 1399 خواهد بود. 4- تسهیلات مذکور به سینماهایی که توسط مالکان آن اداره می شود، به مالک سینما و سینماهایی که توسط بهره بردار اداره می شود به بهره بردار سینما پرداخت می شود.
منبع خبر: آمد خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی

اعلام مصوبات کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما

مصوبات دومین جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، – مصوبات دومین جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا که روز گذشته 28 اسفند به ریاست حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی برگزار شد، موارد ذیل به تصویب رسید: الف) جزییات اعطای تسهیلات بانکی به سینماها که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود شامل: 1- صرفا سینماهای فعال با مالکیت و یا بهره بردار بخش خصوصی مشمول دریافت این تسهیلات هستند. فهرست 126 سینما (314 سالن) مشمول این طرح به پیوست است. 2- به ازا هر سالن سینما مبلغ 100 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه اعطا می شود. 3- نحوه بازپرداخت مبالغ دریافتی به صورت یکباره (پایان شهریور 1399) برای سینماهایی که معدل فروش ماهانه آنها در سال 1398کمتر از 50 میلیون تومان بوده، تا پایان اسفندماه 1399 خواهد بود. 4- تسهیلات مذکور به سینماهایی که توسط مالکان آن اداره می شود، به مالک سینما و سینماهایی که توسط بهره بردار اداره می شود به بهره بردار سینما پرداخت می شود.
منبع خبر: آمد خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی