اعلام مستندهای راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره حسنات

سینماپرس: اسامی آثار مستند راه یافته به بخش مسابقه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان اعلام شد.