اعلام عملکرد حمایتی سازمان سینمایی از جشنواره «یاس» و ستاد صیانت

سینماپرس: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت ارشاد، عملکرد حمایتی سازمان سینمایی از جشنواره یاس و ستاد صیانت به تفکیک از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ منتشر شد.