اعلام زمان نشست خبری پل شریدر نویسنده فیلمنامه «راننده تاکسی»

سینماپرس: نشست پرسش و پاسخ پل شریدر کارگردان و فیلمنامه نویس و نویسنده فیلمنامه های مطرحی چون «راننده تاکسی»، «گاو خشمگین» و «آخرین وسوسه مسیح» برگزار می شود.