اعلام برگزیدگان بخش نسل برلیناله همراه با تجلیل ویژه از «درساژ»

سینماپرس: منتخبان بخش نسل شصت و هشتمین جشنوار فیلم برلین اعلام شدند که در میان آنها فیلم سینمایی «درساژ» از ایران نیز قرار دارد.