اعلام برنامه جلسات آموزش و دفاع پیچینگ جشنواره فیلم کوتاه تهران

سینماپرس: برنامه جلسات آموزش و دفاع پیچینگ سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.