اعلام بخش های ۱۰ گانه پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»

سینماپرس: بخش های مختلف پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» از سوی مسعود نجابتی دبیرکل این جشنواره اعلام شد.