اعلام اسامی نامزدهای دهمین جشن مستقل سینمای مستند

سینماپرس: نامزدهای دریافت جوایز دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران توسط اعضای هیأت داوران معرفی شدند.