اعلام اسامی نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی جشن «حافظ»

سینماپرس: نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی هجدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (جشن حافظ) اعلام شدند.