اعلام آمار نهایی آثار ‏‏رسیده به یازدهمین جشنواره تجسمی فجر

سینماپرس: با پایان گرفتن مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، آمار نهایی آثار ‏‏رسیده به جشنواره اعلام شد.‏