اعلام آثار راه یافته به دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران

سینماپرس: محسن خان جهانی رییس دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران، اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه این جشن را اعلام کرد.