اعلام آثار راه یافته به بخش مسابقه سینمای ملی جشنواره «مقاومت»

سینماپرس: دبیرخانه دوره پانزدهم جشنواره فیلم مقاومت عناوین ۱۲ فیلم رقابت کننده در بخش بخش مسابقه سینمای ملی این رویداد را اعلام کرد.