اعضای هیات علمی چهار فصل تئاتر ایران معرفی شدند

سینماپرس: مدیر پروژه‌ چهار فصل تئاتر ایران، اعضای هیات علمی فصل سوم از دور نوین این پروژه‌ جامع ملی آموزشی برای خارج از پایتخت را معرفی کرد.