اعضای هیات داوران جشنواره بین‌المللی «قصه گویی» معرفی شدند

سینماپرس: اعضای هیات داوران بخش‌های ملی، بین‌الملل و ٩٠ ثانیه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی «قصه گویی» معرفی شدند.