اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری معرفی شدند

سینماپرس: اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری از سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری، حکم گرفتند.