اعضای شورای عالی جشنواره تلویزیونی «هدهد» منصوب شدند

سینماپرس: رییس و شورای عالی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما «هدهد» با حکم معاون امور استان های صداوسیما منصوب شدند.