اعضای شورای سیاستگذاری و هیات داوری «جایزه ویژه زاون قوکاسیان» اعلام شدند

سینماپرس: اعضای شورای سیاستگذاری و هیات داوری «جایزه ویژه زاون قوکاسیان» سی و یکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.