اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره پویانمایی تهران منصوب شدند

سینماپرس: فاضل نظری در احکامی جداگانه رییس و اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران را منصوب و معرفی کرد.