اعضای جدید هیأت مدیره انجمن موسیقی استان تهران معرفی شدند

اعضای جدید هیأت مدیره انجمن موسیقی استان تهران در دفتر معاون هنری و سینمایی جلسه ای گذاشتند و بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه موسیقی استان تأکید کردند. – ، محمدحسین اسماعیلی معاون هنری ارشاد استان تهران در دیدار با اعضای جدید هیأت مدیره انجمن موسیقی استان تهران با ابراز خرسندی از نحوه اجرای امور و فعالیت های مؤثر انجمن موسیقی در استان تهران در دوره گذشته گفت: موفقیت ها و دستاوردهای …
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: سیاسی