اعضای جدید هیأت مدیره انجمن موسیقی استان تهران معرفی شدند

اعضای جدید هیأت مدیره انجمن موسیقی استان تهران در دفتر معاون هنری و سینمایی جلسه ای گذاشتند و بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه موسیقی استان تأکید کردند. – به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسین اسماعیلی معاون هنری ارشاد استان تهران در دیدار با اعضای جدید هیأت مدیره انجمن موسیقی استان تهران با ابراز خرسندی از نحوه اجرای امور و فعالیت های مؤثر انجمن موسیقی در استان تهران در دوره گذشته گفت:
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی