اعتمادی در گفت وگو با فارس خبر داد اعزام گروه های عمرانی، پزشکی و سینمای سیار به کرمانشاه

معاونت سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران با اشاره به حضور دانشجویان جهادی در کرمانشاه، از اعزام گروه های مختلف عمرانی، پزشکی و فرهنگی در آینده ای نزدیک خبر داد. – مسعود اعتمادی معاونت سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ” با بیان اینکه گروه جهادی شهید حاج امینی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر هم اکنون در کرمانشاه مشغول خدمت رسانی است، از اعزام چند گروه جهادی در …
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: دانش