اعتصاب کنیم و فیلم نسازیم چه می شود؟!

کارگردان سینما، از ورود پول های کثیف به شبکه نمایش خانگی و سینما و راه جلوگیری از آن گفت. نوشته اعتصاب کنیم و فیلم نسازیم چه می شود؟! اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . - کارگردان سینما، از ورود پول های کثیف به شبکه نمایش خانگی و سینما و راه جلوگیری از آن گفت. پرویز شیخ طادی کارگردان سینما، درباره ورود پول های کثیف به شبکه نمایش خانگی و سینما و راه جلوگیری از آن، گفت: این موضوع چند سالی است که مطرح است و متاسفانه ...
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی