اعتراض یک نویسنده به دریافت مدال رایزن فرهنگی سابق

سینماپرس: حبیب احمدزاده با انتشار نامه ای خطاب به رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مدال گرفتن رایزن فرهنگی سابق ایران در ژاپن به بهانه برگزاری جشنواره فیلم «صلح و دوستی ایران و هیروشیما» اعتراض نمود.