اعتراض دوباره دانشجویان دانشگاه هنر به مشکلات صنفی دانشگاه

بر اساس اطلاعات خبرنگار گروه دانشگاه ، دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران چند وقتی است که به سیاست های دانشگاه، مشکلات آموزشی، - دسته بندی: "، دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران چند وقتی است که به سیاست های دانشگاه، مشکلات آموزشی، مشکلات رفاهی، شهریه های سر سام آور دانشجویان شبانه اعتراض دارند. این دانشجویان امروز دوباره به مشکلات صنفی اعتراض کردند و برای اعتراض لباس سیاه ...
منبع خبر: کندو
دسته بندی خبر: فرهنگی