اعتراض احمد نجفی به عملکرد شورای صنفی نمایش / این شورا باید ابطال شود

سینماپرس: تهیه کننده فیلم «من یک ایرانی ام» نسبت به وضعیت اکران فیلم ها و همچنین اکران نشدن فیلمی که تهیه کنندگی آن را برعهده دارد، اعتراض کرد.