اعتراض احمد نجفی، ریشه در بی عدالتی در اکران فیلم ها و نوع توجه به فیلم ها دارد +صوت

کارگردان سینما و تلویزیون درباره اعتراض احمد نجفی درباره اکران فیلم گفت: معتقدم اعتراض نجفی ریشه در مسائل بزرگتری دارد؛ در واقع اعتراض آقای نجفی ریشه در یک بی عدالتی در اکران فیلم ها و نوع توجه به فیلم ها دارد.