اعتراضات من ادامه دار خواهد بود/ همه اهالی سینما نسبت به باندبازی اعتراض کنند/ در این ۵ سال جز ایجاد نارضایتی در سینما چه کرده اند؟/ رفتار این مافیا مانند ترامپ احمق است

سینماپرس: احمد نجفی بازیگر و تهیه کننده سینما و تلویزیون که شب گذشته در اعتراض به بی عدالتی جاری در حوزه اکران، به وعده خود عمل کرد و در شورای به اصطلاح صنفی و ناکارآمد نمایش را گِل گرفت اظهار داشت: اعتراضات علنی و آشکار من از شب گذشته آغاز شد و این اعتراضات تا رسیدن به یک نتیجه درست ادامه دار خواهد بود من با سند و مدارک کافی و با تحقیقاتی که مدت ها است انجام داده ام دست یکایک افرادی که باند در سینما تشکیل داده اند را برای اهالی سینما و ملت ایران رو خواهم کرد.