اعتبار جشنواره ها به گذرهای فرهنگی گره می خورد

جشنواره های سینمایی کالایی برای جابجایی بین شهرها نیستند، بلکه یک اتفاق مهم فرهنگی هستند که باید در محل خود به ثبات برسند تا در دیگر مجامع نیز مطرح شوند. – جشنواره ها و فستیوال های سینمایی با مکان و شهر خود اجین شده اند و همین مسئله و ثبات در برگزاری است که به یک جشنواره اعتبار می بخشد. به گزارش خبرنگار ایمنا ، بسیاری از جشنواره ها و فستیوال های سینمایی دنیا وجود دارند که با نام شهر و یا محل برگزاری شان شناخته می شوند.
منبع خبر: ایمنا
دسته بندی خبر: فرهنگی