اظهار نظر تهیه کننده سینما درباره برگزاری جشنواره فیلم اولی ها

پیمان جعفری به بررسی برگزاری جشنواره ای جداگانه برای فیلم اولی ها و درست بودن آن پرداخت. - وی افزود: شاید برخی فیلم اولی ها سواد نظری بهتری در قیاس با پیشکسوت ها داشته باشند، اما قطعا سواد عملی سینمایی شان به اندازه پیشکسوت ها نیست و متضرر می شوند. این تهیه کننده تصریح کرد: باید به فیلم اولی ها برای ساخت اولین فیلمشان ابتدا پروانه ویدئویی با امکانات سینمایی بدهند و پس از آماده شدن، فیلم ها را ارزیابی کنند ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی