اظهار تعجب ایرج طهماسب از توقیف چاپ چهارم کتابش

کتاب سه قصه نوشته ایرج طهماسب بهمن ماه سال 95 توسط نشر چشمه منتشر شد که 3 داستان کوتاه را از این کارگردان سینما و تلویزیون در بر می گرفت. این کتاب از سال گذشته تا امسال چندین مرتبه منتشر شد. - کتاب سه قصه نوشته ایرج طهماسب بهمن ماه سال 95 توسط نشر چشمه منتشر شد که 3 داستان کوتاه را از این کارگردان سینما و تلویزیون در بر می گرفت. این کتاب از سال گذشته تا امسال چندین مرتبه منتشر شد. 55آنلاین : در سه نوبت چاپ این کتاب، ...
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی