اطلاعیه هیئت مدیره خانه سینما درباره ضیاف افطاری رییس جمهور

اطلاعیه هیئت مدیره خانه سینما به شرح زیر است: ما هیئت مدیره خانه سینما، دعوت افطار ریاست جمهور کشور عزیزمان را اجابت می کنیم و به همکاران گرانقدرمان پیشنهاد می کنیم به. –
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی