اضافه شدن 1386 صندلی سینما در کرمان طی 4 سال گذشته

کرمان آنلاین – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: سال 92 کرمان از حیث تعداد صندلی سینما در رتبه بیست و یک کشور قرار داشت که پس از گذشت 4 سال و امروز با افزایش 1386 صندلی در قالب پنج سالن بهسازی شده،جزو 9 استان اول کشور هستیم .
به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه کویر، “محمدرضا علیزاده” در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال 92 و در اغاز کار دولت یازدهم؛ به هر دلیل، چهارسالن سینما بیشتر در سراسر استان فعال نبود و همین مساله استان کرمان را از لحاظ ظرفیت پخش تولیدات سینمایی کشور در رده بیست و یکم کشور قرار داده بود .
علیزاده ادامه داد: برای بهبود شرایط موجود؛ رایزنی ها و تماس های مکرر و موثری را از یک سو با مسوولین استانی از جمله شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و از سوی دیگر با مدیران و دست اندرکاران سازمان سینمایی کشور، آغاز کردیم .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: سال 92 کرمان از حیث تعداد صندلی سینما در رتبه بیست و یک کشور قرار داشت که پس از گذشت 4 سال و امروز با افزایش 1386 صندلی در قالب پنج سالن بهسازی شده،جزو 9 استان اول کشور هستیم .