اضافه شدن همزمان ۶ فیلم به چرخه اکران نامتعارف است

سینماپرس: دو تهیه‌کننده و یک کارگردان درباره چینش اکران رمضان و عملکرد شورای صنفی نمایش در این زمینه نظرات خود را ارائه دادند.