اضافه شدند 22 سالن سینما به اکران آن سوی ابرها

از شنبه هفته آینده و 22 سالن نمایش برای نمایش این فیلم آن سوی ابرها در اختیار قرار گرفت. - به گزارش و کمبود سالن های نمایش تا به امروز، از شنبه هفته آیند 22 سالن نمایش در اختیار اکران فیلم آن سوی ابرها قرار خواهد گرفت. گفتنی است؛ آن سوی ابرها نام آخرین اثر کارگردان ارزشی سینمای ایران، مجید مجیدی" است که بعد از قسمت اول پروژه فیلم محمد در هند کار شده است. این فیلم 120 دقیقه ای از هفته گذشته در سینماهای سراسر ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی