اصول در تئاتر ایران از بین رفته است

نسل ما هیاهویی که نسل جدید برای دیده شدن و معروف شدن دارند را نداشت و فقط به کارش و اتفاقی که برای جامعه باید جاری می شد فکر می کرد. - بازیگر "دیوار به دیوار 2" درباره فعالیت هایش در زمان غیبتش از عرصه بازیگری اظهار کرد: چند سالی به سمت تولیدات سینما رفتم و کارهای فرهنگی کردم، در کنار این مسئله فضای بازیگری نیز شرایط مطلوبی نداشت و به شخصه نیز مشغله های زندگی ام زیاد شد که مجموع این مسائل باعث دوری ام از ...
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: فرهنگی