اصلاح فرآیند اکران در هنروتجربه / نیاز به مجتمع سینمایی داریم

مدیرعامل موسسه سینمایی هنر و تجربه با اشاره به اینکه اکران های ثابت در این گروه بیشتر می شود تاکید کرد در چنین شرایطی تعداد فیلم های نمایش داده شده در هنر و تجربه کمتر خواهد شد. – اصلاح فرآیند اکران در هنروتجربه / نیاز به مجتمع سینمایی داریم مدیرعامل موسسه سینمایی هنر و تجربه با اشاره به اینکه اکران های ثابت در این گروه بیشتر می شود تاکید کرد در چنین شرایطی تعداد فیلم های نمایش داده شده در هنر و تجربه …
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی